KARTY TECHNICZNE

Home / Montaż / KARTY TECHNICZNE

KARTA TECHNICZNA WYROBU


nazwa wyrobu: PŁYTA DEKORACYJNA CONCRETECONCEPT


data wydania: 20.08.2014 / data aktualizacji: 09.07.2015


1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa:

Identyfikacja produktu:

Nazwa handlowa: Dekoracyjna płyta CONCRETECONCEPT

Zastosowanie produktu:

W dekoracji wnętrz na powierzchni ścian wewnątrz budynku

Identyfikacja przedsiębiorstwa:

CONCRETECONCEPT Sp. z o.o , UL BROCHOWSKA 21 52-019 Wrocław

tel. +48 698625700

E-mail: biuro@concreteconcept.pl

Telefon alarmowy: +48 698625700 w godzinach urzędowania firmy lub Pogotowie Ratunkowe: tel: 999


2. Opis produktu:

Dekoracyjna płyta CONCRETECONCEPT to nowoczesna okładzina ścienna produkowana na bazie cementu, odpowiednio dobranych frakcji piasku i kruszyw, plastyfikatorów, zbrojona włóknami oraz siatką. Płyty CONCRETECONCEPT produkowane są ręcznie dzięki czemu każda z nich jest unikatowa i niepowtarzalna. Dekoracyjne płyty betonowe CONCRETECONCEPT produkowane są w kilku wariantach strukturalnych, różnych wymiarach oraz kolorach. Wszelkie informacje i szczegóły dotyczące asortymentu można znaleźć na stronie internetowej www.concreteconcept.pl

Zastosowanie:

Dekoracyjna płyta CONCRETECONCEPT można stosować wewnątrz pomieszczeń na powierzchni ścian litych, nośnych i odpowiednio przygotowanych.


3. Sposób użycia:

UWAGA: PRZED INSTALACJĄ, PŁYTY POWINNY BYĆ KONDYCJONOWANE PRZEZ 3-4 DNI W POMIESZCZENIU W KTÓRYM BĘDĄ KLEJONE. TEN PROCES UMOŻLIWI WYRÓWNANIE TEMPERATURY ORAZ WILGOTNOŚCI PŁYTY I OTOCZENIA. TEN PROCES SZCZEGÓLNIE WAŻNY JEST W MIESIĄCACH ZIMOWYCH. NIE STAWIAĆ PŁYT W POBLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA. Duże zmiany temperatury mogą doprowadzić do odkształcenia się płyt.

PO DOSTARCZENIU, PŁYTY POWINNY BYĆ ROZPAKOWANE Z FOLII I PASÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH.

PŁYTY SKŁADOWANE POWINNY MIEĆ ZAPEWNIONĄ RÓWNOMIERNĄ CYRKULACJĘ POWIETRZA NA CAŁEJ POWIERZCHNI.

Przygotowanie podłoża:

Podłoża z surowych tynków cementowo wapiennych muszą być wysezonowane i mocno związane. Przed zagruntowaniem podłoża należy usunąć resztki zaprawy oraz słabo związane piaski i grudki za pomocą szczecinowego ławkowca lub drewnianego klocka. Gruntować gruntem penetrującym. Powierzchnia powinna by wolna od tłustych plam i szorstka.

Podłoże z surowego betonu, cegły, pustaków powinny zostać oczyszczone z zanieczyszczeń, luźnej zaprawy nadlewów i osadów oraz pyłów. Tłuste plamy usunąć roztworem mydła malarskiego. Niechłonne szkliste powierzchnie zmatowić.

We wszystkich przypadkach Płyty dekoracyjne CONCRETECONCEPT wymagają podłoża mocno związanego, suchego oczyszczonego bez łuszczących się powłok malarskich i tynkarskich. W przypadku klejenia płyt do powierzchni ściany muszą być zerwane wszelkie stare warstwy farb, tynków, tynków dekoracyjnych aż do litej ściany. Dla pewności można przeprowadzić na pierwszej płycie próbę na odrywanie.

Przygotowanie Płyty dekoracyjnej CONCRETECONCEPT:

Przed rozpoczęciem klejenia płyt należy sprawdzić i przygotować tylną, kontaktową stronę. Plecy płyty mogą pokryć się szklistym mleczkiem w trakcie procesu sezonowania, a w tym przypadku całość należy zmatowić metalową szczotką lub grubym papierem ściernym. Z płyty należy usunąć wszelkie pyły i luźne fragmenty.

Klejenie:

Kleić płyty do ściany z pomocą specjalistycznych klejów do okładzin betonowych i kamiennych mogących unieść ciężar płyty. Polecany Kerakoll Superflex eco, KLEJ MONTAŻOWY TYTAN FIX 2, TYTAN FIX2 RAPID lub inne kleje poliuretanowe o podobnej charakterystyce. Rodzaj kleju powinien być dobrany w szczególnych przypadkach na podstawie analizy podłoża dokonanej przez ekipy montażowe. Zaprawę klejową należy nanosić zgodnie z instrukcjami układania zapraw klejowych. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji zamieszczonych na zaprawach klejowych i postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Płyty po przyklejeniu nie mogą dudnić muszą przylegać całą powierzchnią do ściany – należy dobrać właściwą grubość grzebienia ( zalecane ok 10 mm )

W przypadku klejenia płyt klejami montażowymi TYTAN FIX2, TYTAN FIX2 RAPID lub o podobnej charakterystyce ( kleje w kartuszach ) klej należy nanosić pasami co ok 6-10 cm na płytę. Klej powinien być nanoszony tak by po dociśnięciu płyty do podłoża pasy kleju były w pionie od podłogi do sufitu.

Impregnacja:

Płyty mogą być impregnowane po zamontowaniu. Zaleca się impregnację po ułożeniu płyt po wyschnięciu kleju po min 48 godzinach, a najlepiej po pełnym utwardzeniu kleju po ok 1 tygodniu. Przed impregnacją płyty powinny być doczyszczone z resztek zaprawy, pyłów i zabrudzeń. Trudne do zmycia zabrudzenia można delikatnie przeszlifować bardzo drobnym papierem ściernym.. Preparat nanosić wałkiem aż do pełnego wchłonięcia. Należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w karcie preparatu.


4. Dane techniczne:

Dostępne wymiary oraz oznaczenia Natural:

CCN106 – 100 X 60 ( cm)

CCN104 – 100 x 40 (cm)

CCN103 – 100 X 30 ( cm )

CCN66 – 60 x 60 ( cm)

CCN63 – 60 x 30 ( cm)

Archi:

CCA106 – 100 X 60 ( cm)

CCA104 – 100 x 40 (cm)

CCA103 – 100 X 30 ( cm )

CCA66 – 60 x 60 ( cm)

CCA63 – 60 x 30 ( cm)

Kalymna:

CCK106 – 100 X 60 ( cm)

CCK104 – 100 x 40 (cm)

CCK103 – 100 X 30 ( cm )

CCK66 – 60 x 60 ( cm)

CCK63 – 60 x 30 ( cm)

TIE DYE :

CCTD106 – 100 X 60 ( cm)

CCTD104 – 100 x 40 (cm)

CCTD103 – 100 X 30 ( cm )

CCTD66 – 60 x 60 ( cm)

CCTD63 – 60 x 30 ( cm)

FERUM:

CCFRBL106 – 100X60 czarne lekka patyna

CCFRBL104 – 100X40 czarne lekka patyna

CCFRBL103 – 100X30 czarne lekka patyna

CCFRBL66 – 60X60 czarne lekka patyna

CCFRBI106 – 100X60 czarne intensywna patyna

CCFRBI104 – 100X40 czarne intensywna patyna

CCFRBI103 – 100X30 czarne intensywna patyna

CCFRBI66 – 60X60 czarne intensywna patyna

CCFRGL106 – 100X60 szare lekka patyna

CCFRGL104 – 100X40 szare lekka patyna

CCFRGL103 – 100X30 szare lekka patyna

CCFRGL66 – 60X60 szare lekka patyna

CCFRGI106 – 100X60 szare intensywna patyna

CCFRGI104 – 100X40 szare intensywna patyna

CCFRGI103 – 100X30 szare intensywna patyna

CCFRGI66 – 60X60 szare intensywna patyna

grubość 1 cm / +_2mm
impregnacja 1 tydzień po położeniu na ścianie
Przechowywanie W pionie z przekładkami umożliwiającymi cyrkulację powietrza
Transport Na paletach w pionie analogicznie do transportu szkła lub w poziomie w stosach max 35 szt. Płyty składowane frontami do siebie po dwie z przekładkami styropianowymi lub miękka mata z tworzywa.
Zastosowanie Do wewnątrz
mrozoodporność Chronić przed nadmiernym przemrożeniem i nagrzewaniem
Data produkcji Data produkcji na lub wewnątrz opakowania.
montaż Płyty montować minimum 28 dni od daty produkcji. W przypadku zawilgocenia odczekać do wyschnięcia przed położeniem. W przypadku klejenia płyt do ściany stosować kleje przeznaczone do tego typu produktów. W przypadku systemów mocowania stosować się do zaleceń producenta systemu.
zagrożenia Płyty szczególnie duże formaty powinny być mocowane ze względu na swoją wagę przez wykwalifikowane ekipy po odpowiednim przygotowaniu podłoża. Płyty mocowane na większych wysokościach powinny być dodatkowo kotwione. Sposób mocowania za pomocą kotw powinien przebiegać zgodnie z wytycznymi producenta systemu mocowania.
Odpowiedzialność producenta Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z błędnego montażu płyt na ścianie. Wszelkie reklamacje produktu można składać na piśmie lub mailem przed zamontowaniem płyt. Płyty po zamontowaniu na ścianie nie podlegają reklamacji.

Reklamacja rozpatrywana będzie w przeciągu 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia po przedstawieniu przez Klienta dowodu zakupu z datą sprzedaży. Ze względu na surowy materiał betonu, z którego płyty są produkowane, do wad produktu, a tym samym podstaw do zgłaszania roszczeń gwarancyjnych nie zalicza się:

a) różnic w kolorze, b) różnic w wymiarach. Dopuszczalne różnice mogą wahać się do ± 3mm c) wybrzuszenia w granicach ± 3mm na 1m, d) pojawienia się miejscowych, punktowych przebarwień e) występowania minimalnych ilości porów na płytach o fakturze gładkiej. Gwarancja nie obejmuje i nie uważa się za wady wyrobu spowodowane: a) nieprawidłowym montażem i eksploatacją, b) zastosowaniem wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, c) uszkodzeniem mechanicznym, d) nieprawidłowym przechowywaniem (na zewnątrz bez przekrycia, zabezpieczenia, przechowywaniem w temperaturze <0°C.) SKŁADOWANIEM BEZ RÓWNOMIERNEJ CYRKULACJI POWIETRZA 5. Klient zobowiązany jest do skontrolowania jakości wyrobu przed przystąpieniem do montażu.

Koszty wysyłki zostaną doliczone po złożeniu zamówienia na podstawie analizy wielkości zamówienia i rodzaju oraz lokalizacji odbiorcy. Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo poinformowani mailem o kosztach. Koszty przesyłki należy doliczyć do płatności za wybrany towar. Zamknij