Zwroty

 

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@concreteconcept.pl bądź też listownie na adres:

Concreteconcept sp z o.o.

52-019 Wrocław

ul. Brochowska 21

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 2. Dla ułatwienia procedury odstąpienia od umowy, przed odesłaniem produktu zaleca się, aby klient skontaktował się ze sklepem drogą telefoniczną lub e-mailowo.
 3. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
 4. Zwracany towar klient powinien odesłać na adres wskazany w pkt. 1.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

Wymiana towaru na inny

 

 1. Pomimo braku obowiązku wynikającego z przepisów prawa, sprzedawca mając na względzie dobre obyczaje, rzetelność w obrocie handlowym oraz nastawienie prokonsumenckie, umożliwia klientom wymianę zakupionego towaru na inny (w szczególności inny towar, model lub rozmiar) z asortymentu dostępnego w sklepie. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia towaru. Koszty wymiany towaru ponosi klient.
 2. Klient przed rozpoczęciem procedury wymiany towaru na inny powinien skontaktować się ze sprzedawcą poprzez e-mail:biuro@concreteconcept.pl lub telefonicznie. W takiej sytuacji sprzedawca udzieli klientowi wszelkich informacji niezbędnych w przedmiocie dalszego postępowania.
 3. Do odsyłanego towaru klient powinien załączyć dowód zakupu oraz podać: numer zamówienia, dane klienta oraz informacje na jaki inny towar ma zostać wymieniony towar zwracany sprzedawcy.
 4. Każdorazowo warunki wymiany towaru na inny są uzgadniane z klientem indywidualnie